Platges de Balears

Formulari de contacte

Per favor, utilitzi el següent formulari per comunicar-se amb nosaltres. No oblidi que els camps assenyalats amb un signe ( # ) i en vermell són obligatoris.
# Nom
Població
# País
Telèfon
Assumpte
# Llinatges
Província / Estat
# Missatge
Disposa de 5000 caràcters
Resume informació legal
En compliment de l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal ("LPD"), "Catàleg de platges" li informa que, mitjançant la complimentació del formulari, les seves dades personals s'hi incorporaran i seran tractades al fitxer d'usuaris del lloc web "Catàleg de platges", amb l'única finalitat de prestar-li i oferir-li els nostres serveis, enviar-li informació i publicitat sobre temes relacionats amb la temàtica de "Catàleg de platges". "Catàleg de platges" es compromet a no facilitar a tercers la informació continguda en aquest fitxer.
Així mateix, li informam de la possibilitat que exerceixi els drets d'accés, rectificació, cancel lació i oposició de les seves dades de caràcter personal. "Catàleg de platges", amb domicili en/ C Ca Granada 9, 07012 Palma de Mallorca, Illes Balears (Espanya), és el responsable del fitxer que les tracta. Podrà exercir els drets abans esmentats a través del formulari de modificació o cancel lació de dades, o bé, a través de l'adreça electrònica info@catalegdeplatges.es