Platges de Balears

Sobre el portal web

Què és PlatgesdeBalears.com?

Platges de Balears és un complet catàleg en línea de les platges de les Illes Balears. Pel seu contingut i qualitat per a la promoció turística ha passat a formar part de www.illesbalears.es.

La informació oferta facilita al possible usuari de les platges el coneixement i l'accés a les dades actualitzades sobre l'estat de les condicions per al bany, contribuint a la seva seguretat.

Qui hi ha derrere de PlatgesdeBalears.com?

Aquest projecte ha estat executat per la Direcció General d'Emergències de la Conselleria de Interior del Govern de les Illes Balears, i per a la gestió té la col·laboració de tots els ajuntaments d'Illes Balears. La Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears s'ocupa de la seva difusió per donar-la a conèixer als visitants i residents.

Per què PlatgesdeBalears.com?

La singularitat de les platges de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears respecte als de la resta de l'Estat espanyol i la seva freqüent utilització per a la realització d'activitats lúdiques i esportives exigeix l'establiment d'una sèrie de mesures complementàries de seguretat i protecció que suposa una ampliació de les ja contingudes en la normativa existent.

En aquest sentit i de manera complementària a altres activitats que desenvolupa la Direcció General d'Emergències en el tema de seguretat de les platges, s'ha considerat necessari disposar d'aquest portal web com a eina bàsica d'informació i coordinació entre usuaris, municipis, serveis de salvament i la pròpia Direcció General d'Emergències.

Serveis exclusius per als ajuntaments col laboradors

A més a més de l'accés públic al portal web, PlatgesdeBalears.com té una eina d'administració, backoffice, que permet al personal dels ajuntaments responsables de la seguretat a les platges del municipi l'actualizació de la informació sobre l'estat de les condicions per al bany, fins i tot a peu de platja, mitjançant un PDA o telèfon mòbil amb connexió GPRS o UMTS. Aquesta eina també facilita la notificació a la Direcció General d'Emergències de les incidències succeïdes a la platja.

Diseny web basat en estàndards

El portal web PlatgesdeBalears.com s'ha desenvolupat mitjançant l'aplicació dels estàndards XHTML per al contingut i CSS per a l'aparença, segons les recomenacions de l'organització World Wide Web Consortium (W3C). Aquest nou paradigma de disseny ofereix, davant el disseny web "tradicional", caracteritzat per l'ús de taules per definir l'estructura visual del web i per l'aplicació dels estàndards HTML i CSS, les següents avantatges:

  • Millora la separació d'aparença i de contingut, cosa que augmenta la facilitat d'adaptació amb altres dispositius.
  • Redueix el pes dels documents web, lo qual cosa s'hi tradueix en un menor ús de l'ample de banda i, per tant, en una major rapidesa de càrrega.
  • Incrementa la relevància per als motors de recerca, perquè els documents XHTML contenen major informació i menys còdic.
  • Augmenta la compatibilitat amb tots els programes navegadors, tant actuals com futurs.
  • Facilita el manteniment i l'actualització de l'estructura y l'aparença del lloc web.